Individuele Coaching

Wat is coaching?
Coaching is het individueel stimuleren van mensen die in hun persoonlijke ontwikkeling en dagelijks functioneren willen groeien. Succes hebben in ons zakelijke en professionele leven is niet afhankelijk van toevallige omstandigheden. Wij zijn zelf in staat invloed uit te oefenen op onze situatie en onze omgeving. Die invloed kan vergroot worden door bewust gebruik te maken van onze sterktes en mogelijkheden. De Sens-coach begeleidt en stimuleert de deelnemers in dit leer- en bewustwordingsproces.

Wie is de coach?
De Sens-coach stelt zich op als een onafhankelijke en objectieve gesprekspartner. Hij beschikt over een ruime uitvoerende en leidinggevende werkervaring opgedaan in diverse branches en heeft uitgebreide kennis van de psychologische achtergronden en drijfveren van het menselijk gedrag. Het welslagen van de deelnemer in het verwezenlijken van zijn of haar persoonlijke doelen staat voor hem centraal. Een goede verstandhouding tussen coach en deelnemer is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Hoe werkt coaching?
In de oriëntatiefase krijgt de coach inzicht in de wensen en behoeften van de deelnemer en de organisatie. In onderling overleg stellen zij de doelen voor het coachingstraject vast. In deze fase wordt de aanpak gekozen en een tijdschema opgesteld. Het coachingstraject bestaat uit een reeks sessies. Met behulp van zelfreflectie en heldere terugkoppeling van de coach leert de deelnemer zijn mogelijkheden kennen. Door bespreking, oefening en uitvoering van opdrachten in de dagelijkse praktijk brengt de deelnemer zichzelf steeds dichter bij het doel. De in de praktijk bereikte resultaten vormen een vast gespreksthema aan het begin van elke sessie. Aan het eind van het coachingstraject worden de resultaten geëvalueerd en getoetst aan de doelstelling.

Het effect van coaching
Ieder mens is anders. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Door de individuele werkwijze gaat de aandacht alleen uit naar die aspecten die voor de deelnemer van belang zijn. Gekoppeld aan de hoge mate van intensiteit die door de één op één benadering van coaching bereikt wordt is het mogelijk om met coaching in korte tijd veel resultaat te boeken. Coaching kan ook dienen als individuele aanvulling op een door de deelnemer gevolgde groepstraining. Hiermee wordt het effect van de training nog verder versterkt.

Waar vindt de coaching plaats?
Coaching vindt naar keuze plaats op de locatie van de deelnemer of op het kantoor van Sens in Lelystad. Sessies kunnen desgewenst ook elders gehouden worden. In goed overleg is het mogelijk om de deelnemer ook tijdens het werk te begeleiden op kantoor, bij het voeren van gesprekken, in vergaderingen of bij het afleggen van klantenbezoeken etc.

Voor welke functies is coaching bestemd?
Een coachingstraject van Sens is vooral effectief in leidinggevende, commerciële en dienstverlenende functies. Afhankelijk van de persoon en de functie komt het accent te liggen op visie (voorstellingsvermogen), instelling (zelfmotivatie), vaardigheid (beheersing van technieken), dynamiek en balans (energie- en tijdverdeling) of op een combinatie van deze elementen.

Wat wordt van de deelnemer verwacht?
Van de deelnemers verwachten wij dat zij er bewust voor kiezen het coachingstraject te volgen. Wij vragen hun zichzelf ter discussie te willen stellen en zichzelf te overtreffen.
Dit kan alleen in een sfeer waarbij discretie gewaarborgd is. Om die reden worden beoordelingen over de deelnemer niet aan derden afgegeven tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk mee instemt of wanneer dit bij aanvang van het traject is afgesproken.

Wat wordt van de opdrachtgevers verwacht?
Van onze opdrachtgevers verwachten wij de deelnemers zelf te laten kiezen voor het coachingstraject en hen de ruimte en de tijd te geven zich volledig aan het coachingstraject te wijden.

Hoe lang duurt een coachingstraject?
De duur van een coachingstraject varieert van enkele maanden tot een jaar afhankelijk van de persoon en de doelstellingen. Een standaard coachingstraject duurt 4 – 6 maanden verdeeld over 8 – 10 sessies van 2 of 3 uur en tussenliggende praktijkintervallen van 2 – 3 weken. Het coachingstraject wordt beëindigd wanneer de doelstellingen zoals vastgelegd in fase 1 behaald zijn. Het coachingstraject kan op verzoek van de deelnemer, de opdrachtgever of de  Sens-coach op ieder moment beëindigd, bekort of verlengd worden mocht daar aanleiding toe zijn. Verlenging vindt alleen plaats na overleg met de opdrachtgever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Training, Coaching en Advies