Fases in en coachingstraject

Fases in een standaard coachingstraject

Fase 0: Intake (1×1 uur)
Voordat het coachingstraject start vindt een intake gesprek plaats waarbij de coach kennismaakt met de deelnemer, de opdrachtgever en indien wenselijk de leidinggevende van de deelnemer. Wensen en mogelijkheden worden wederzijds toegelicht en op elkaar afgestemd. Deze fase wordt afgerond met een besluit over het coachingstraject.

Fase 1: Oriëntatie (1×2 uur)
Oriëntatie op de persoon, huidige situatie en gewenste situatie.
Inventarisatie van de ontwikkelingskansen.
Vastleggen van de doelstellingen.
Deze fase wordt afgerond met het opstellen van een plan van aanpak met tijdschema.

Fase 2: Coaching (4×3 uur of 6×2 uur)
Bewustwording van de eigen mogelijkheden door zelfreflectie en terugkoppeling van de coach.
Behandeling en uitdieping van de voor de deelnemer belangrijke onderwerpen.
Vaststelling van aandachtspunten en praktijkopdrachten, mogelijk met training en oefening.
Toepassing in de eigen praktijk.
Bespreking van de in de praktijk behaalde resultaten.

Fase 3. Verankering (3×2 uur)
Zorgen dat het geleerde onderdeel wordt van het natuurlijke gedrag.
De deelnemer in staat stellen zichzelf te coachen.

Fase 4. Evaluatie (1×1 uur)
Toetsing van de bereikte resultaten aan de doelstellingen.

De faseverdeling en de aangegeven tijden zijn indicatief en kunnen per traject verschillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Training, Coaching en Advies